Naturligt om hälsa

 
 
 
 
 
 
 
Studie visar nyponpulvrets styrka
Oberoende forskare vid Parker Institute i Köpenhamn har i en meta-analys, det vill säga en studie av vetenskapliga publikationer, visat att det danska strandnyponet har starka antiinflammatoriska egenskaper.
- En studie säger ingenting. Flera enskilda studier säger lite mer men en metaanalys, där man slår samman resultaten av ett stort antal studier är kraftfull, säger smärtläkaren Bo Dettner.
 

Cirka en och en halv miljon svenskar lider av artros. Det är en sjukdom som vanligtvis uppkommer i medelåldern på grund av att ledbrosket gradvis förlorar sina funktioner. De flesta av oss känner förr eller senare av broskslitage.
En miljon svenskar äter varje dag ett antiinflammatoriskt eller ett smärtstillande läkemedel. Enligt Hälsouniversitetet i Linköping kostar värkpatienterna samhället 36 miljarder varje år.
Den medicin som skrivs ut till patienter lindrar symtom som värk och svullnad och ökar rörligheten men medicinen stoppar inte brosknedbrytningen. Vid långvarig användning leder bruket av så kallade NSAID-preparat till biverkningar på lever, njure, mage och kärl.
- En stor skillnad mellan å ena sidan våra smärtstillande och antiinflammatoriska läkemedel och å andra sidan naturläkemedel och kosttillskott, som exempelvis det danska nyponpulvret, är att skolmedicinerna ofta har ett snabbare tillslag. Det innebär att jag initialt i behandlingen gärna kombinerar konventionella antiinflammatoriska och smärtstillande läkemedel med nyponpulvret, säger Bo Dettner.
För ett naturmedel tar det
normalt längre tid att uppnå full effekt. Efterhand kan man upphöra med de syntetiska preparaten och fortsätta med enbart ett naturmedel.
- För ett stort antal patienter räcker det glädjande nog med att enbart använda nyponpulvret vid artros, säger Bo Dettner.
Sedan 1999 har det gjorts sju kliniska studier med drygt 300 personer på det danska strandnyponet. Patienterna som deltog i studierna hade artros och reumatoid artrit. Studierna visade en signifikant förbättring och det fångande professorers, reumatologers och statistikers intresse.
I Danmark beslöt man därför att göra en så kallad metaanalys tillsammans med amerikanska forskare. Huvudarbetet skedde vid Parker Institute som är en del av Köpenhamns Universitetsjukhus. Forskarna ställde sig frågan: Fungerar nyponpulver vid artros?
Bioanalytikern och docenten Robin Christensen från Danmark presenterade resultatet under en artroskonferens i Montreal i september i år. Han säger:
- När vi utför en metaanalys tillämpar vi en standardiserad modell. Bevisvärdet är långt större än vid enskilda studier eftersom vi jämför samtliga studier gjorda på ett preparat.
Resultatet av metaanalysen av strandnyponet var entydigt. Det danska strandnyponet, som är ett kosttillskott och säljs under namnet Litomove i Sverige, har en positiv effekt på patienter som lider av artros. Nyponen, som innehåller en hög mängd av det antiinflammatoriska ämnet GOPO, ger en tydlig smärtlindring långt över placebonivån. Åtta av tio artrospatienter får en betydande reducering av smärta och värk. Därav följer också att rörligheten hos patienterna ökar.

Den amerikanske professorn Roy D. Altman, är en av de mest namnkunniga och erfarna läkarna inom reumatologin. Han säger:
- Resultaten av den amerikansk-danska metaanalysen är mycket spännande. I USA söker mer än 50 procent av befolkningen hellre hjälp hos en alternativmedicinare än hos en legitimerad läkare. Det har skett en förändring i folks attityd och vi skolmedicinska läkare måste hänga med i och visa intresse för de studier som visar vad naturliga preparat kan bidra med när det gäller att dämpa symtom eller att bota sjukdomar.

Magnus Nylander som är doktor i medicinsk vetenskap gjorde en test på tio nyponpreparat som säljs i svenska hälsobutiker. Den visade att det danska strandnyponet hade högst antioxidativ effekt. Förklaringen är troligtvis att detta förädlade strandnypon innehåller höga mängder av GOPO.

Bo Dettner har haft över 300 patienter som blivit hjälpta av nyponpulvret.
- Resultaten är övertygande, säger han.


 
Av Elisabet Palm
 

Professorn Roy D. Altman
 

Docenten Robin Christensen