Naturligt om hälsa

 
 
 
 
 
 
 

För mycket järn i blodet

Hej Olle,

Jag är en man som fyllt 70 år och jag har några funderingar. När jag var hos läkaren senast fick jag veta att jag hade för mycket järn i blodet. Han gav mig bland annat rådet att inte dricka vare sig vin eller sprit förrän järnvärdet har gått ner. Jag tycker om att ta ett par glas vin och gärna lite whisky då och då. Jag frågade inte så mycket utan lydde hans råd. Vad innebär detta med för högt järnvärde och hur kan man få det? Hur reagerar kroppen på detta? Jag har haft kramper i benen, beror det på för högt järnvärde?

 

Undrande Karl i Stockholm

 

Hej Karl,

Du har fått besked att du hade för mycket järn i blodet. Det blodprov som man ser detta på heter serumjärn. Serum är den del av blodet som blir kvar när det levrat sig. Det finns många orsaker till högt serumjärn. För att kunna avgöra vad det beror på hos dig måste man också ta andra blodprover, bland annat Hemoglobin (Hb), S-ferritin (S står för serum) och transferrinmättnad. För att se om levern tagit skada av för mycket järn i kroppen tar man också så kallade ”leverprover”, blodprover som talar om hur levern mår. Man kan ibland också ta ett genprov som i de flesta fall (90procent) visar om man har den ärftliga sjukdomen hemokromatos (se nedan). Man har säkert redan tagit en del av dessa prover på dig men jag har inte tillgång till dessa laboratorieprover som behövs för att förklara varför du har för mycket järn i blodet. Det är möjligt att dina kramper i benen har samband med det höga järnet i blodet.

Jag vet alltså inte varför du har för mycket järn i kroppen. En förklaring skulle kunna vara att du lider av den ärftliga sjukdomen hemokromatos. En långvarig, hög alkoholförtäring kan också leda till förhöjda mängder av järn i kroppen liksom några andra leversjukdomar. Sjukdomen hemokromatos är relativt vanlig och ses hos en på 200 till en på 1000 i olika delar av landet. För att få sjukdomen krävs att man har den förändrade genen från både pappan och mamman. Genen heter HFE och sitter på kromosom nummer 6. Normalt finns det en mekanism i tarmen som känner av att det finns för mycket järn i kroppen och som stänger av upptaget av järn. På grund av den sjuka genen vid hemokromatos fungerar inte kontrollen av järnupptaget i tarmen och man tar upp för mycket järn trots att man redan har mycket järn i kroppen. För mycket järn i blodet leder till att järn kan inlagras i flera organ och där ge skada. Särskilt känsliga är levern och bukspottkörteln. Om man har sjukdomen dröjer det ganska länge innan skador uppkommer. I levern ser man detta på förhöjda leverblodprover. Om man inte sänker järnet i blodet och levern kan man med tiden få så kallad skrumplever (levercirros) som kan vara dödlig. Man kan också drabbas av diabetes genom skada på bukspottkörteln och ledbesvär. Förutom test av leverblodprover och ovan nämnda prover på järnomsättningen är guldstandarden för diagnos av sjukdomen att man tar ut liten mängd levervävnad (leverbiopsi) och undersöker denna i mikroskop. Det finns nu också möjlighet att kolla om man har den sjuka genen genom genteknik.

Behandlingen av hemokromatos är ofta att man tappar en halv liter blod varje vecka till blodproven börjar sjunka. Om man upptäcker sjukdomen tidigt och behandlar på detta sätt är prognosen ganska god. Oavsett vilken orsak det är till förhöjda järnvärden i blodet skall man självfallet inte äta järnmedicin. Man ska inte heller ta brustabletter med vitamin C, eftersom detta vitamin ökar upptaget av järn i tarmen. Vid såväl hemokromatos som högt järn genom för stor alkoholkonsumtion m.m. ska man helt undvika alkoholhaltiga drycker.

 

Med vänlig hälsning

Olle Haglund