Naturligt om hälsa

 
 
 
 
 
 
 

Förhöjt PSA-värde

Olle Haglund!

 

Jag är 67 år och har hittills haft ett rätt bra PSA-värde, mellan 4 och 5. För ett tag sedan gick jag igenom en rätt jobbig tandbehandling med bland annat implantatoperation. Efter denna behandling hade jag tid hos min läkare, där han bland annat tog ett PSA-prov, vilket han gör varje år. Då fick jag beskedet att PSA-värdet hade stuckit iväg rejält, till 12, och det på knappt ett år.

Jag har en fråga: Kan PSA-värdet ”sticka iväg” som det har gjort på grund av den jobbiga implantatoperationen?

För övrigt är jag oerhört frisk med finfina värden på alla prover. Ska inom kort till urologen för vidare undersökning.

 

Med vänlig hälsning

Ung 67-åring

 

 

Jag har svårt att tro att den snabba höjningen av PSA-värdet skulle kunna bero på den jobbiga tandbehandlingen. Det finns säkert andra förklaringar som det dock är svårt att uttala sig om i brist på mer information. Har du problem med vattenkastningen? Har läkare konstaterat att din prostatakörtel är allmänt förstorad? Har du haft symtom på inflammation i prostatan eller i andra delar av urinvägarna? Detta kan ge förhöjda PSA-värden. Vid upprepade tester visar PSA-värdet alltid en viss statistisk variation. En sådan kan dock knappast förklara höjningen.

Det finns också en viss variation av PSA-värdet under dagen. Det kan vara bra att ta provet vid samma tidpunkt på dagen. PSA-värdet stiger också sakta med åldern. Den normala regleringen av PSA-värdet är ganska dåligt känd. Vid en förhöjning av PSA-värdet vet man inte säkert om det beror på en ökad frisättning från prostatan till blodet eller på en minskad eliminering från blodet genom urinvägarna och kanske levern. Ett högt intag av vissa antioxidanter som selen och lykopen från uppvärmda tomatprodukter kan också på relativt kort tid sänka PSA-värdet. Genom att räkna ut PSA-kvot, det vill säga kvoten mellan fritt PSA och totalt PSA, kan man få ökad information. Denna kvot ska vara större än 0.18. Det finns också andra varianter av PSA som PSA density (prostataspecifikt antigen-täthet), PSA-hastighet, prostataspecifikt membran-antigen (PSMA). Dessa sistnämnda används dock sällan i Sverige. Det förekommer en hel del forskning för att få fram tester som är mer känsliga än PSA. Ett relativt nytt test är TPS (tissue polypeptide-specific antigen). Detta test avspeglar aktiviteten i en prostatacancer medan PSA mer avspeglar tumörens volym. TPS används dock ännu inte rutinmässigt vid prostatacancer i Sverige.

Värdet av PSA-provet är mycket omdiskuterat. I USA används det mycket frikostigt. I Sverige vill man ännu inte införa allmän provtagning för män över 50 år. Ett problem är att man kan ha ett högt PSA-värde utan att det föreligger cancer. Likaså kan man ibland ha ett lågt värde fast man har cancer. Jag tycker ändå att man från cirka 55 till 60-årsåldern regelbundet bör kolla sitt PSA-värde, något som du ju gör. Fördelarna tycker jag ändå överväger.

Som du märker är det svårt att förklara höjningen. Den kommande läkarundersökningen kommer säkert att ge en förklaring. Vid så kallad godartad prostataförstoring ses oftast PSA-värden i storleksordningen fyra till tio mikrogram per liter. Självfallet måste man utesluta att det rör sig om prostatacancer. Vid sådan misstanke kompletterar man PSA-provet med ändtarmsundersökning och tagande av vävnadsprov från prostatan. Ju tidigare man upptäcker en cancer desto bättre är prognosen. Jag har i den medicinska tidskriften Medicinsk Access nyligen skrivit två artiklar om prostatacancer. Den första var publicerad i nummer 3, 2005 och har titeln ”Prostatacancer går att förebygga”. Den andra kom i nummer 4, 2005 med titeln ”Tumörmarkörer”.

 

Olle Haglund

Medicine doktor

olle@medhag.com