Naturligt om hälsa

 
 
 
 
 
 
 

Gula fläcken

Vilket eller vilka preparat som finns i hälsofackhandeln är bäst för förändringar i gula fläcken? Det finns ju många preparat, bland annat Strix Forte, Blueberry mm. Ögonläkarna på sjukhuset vet inte och de vill inte heller veta något om dessa preparat. Är de verkningslösa eller?

 

Mycket tacksam för svar!

Gula fläcken

 

 

Gula fläcken (makula) är det centrala området i näthinnan som svarar för det skarpa seendet. ”Gula fläcken-sjukan”, eller åldersberoende makuladegeneration som den heter på fackspråk, är den vanligaste orsaken till stark synnedsättning och blindhet i Sverige. Närmare en halv miljon människor är drabbade. Sjukdomen finns i en vanligare torr typ som utgör cirka 85 procent av fallen och en mindre vanlig våt typ som utgör cirka 15 procent. Vid den senare typen kan synen markant försämras under endast några få månader. I en översiktsartikel jag har skrivit om ämnet, berörs bland annat de olika antioxidanter där det finns stöd för en skyddande effekt. I artikeln skriver jag också att man sannolikt får ännu bättre effekt om man kombinerar en antioxidantblandning med en fiskolja.

Det finns i dag en rad antioxidantpreparat på marknaden med positiv effekt på gula fläcken. Bland dessa märks Oxyvision, Strix Forte, Blueberry, Amdexyn och Zeabra. Några jämförande studier mellan dessa finns inte, och kommer troligen inte heller att göras. Amerikanska ögonforskare har gjort en rad studier på sjukdomen. Studierna kallas för AREDS  (eng. Age-Related Eye Disease Studies). I en studie från 2001 såg man en skyddande effekt mot förvärrande av sjukdomen vid tillförsel av vitamin E, vitamin C, beta-karoten och zink. I övrigt finns det mycket lite av kontrollerad forskning om effekten av antioxidanter på gula fläcken-sjukan. Sådana studier pågår eller planeras dock, bland annat med Oxyvision och Strix Forte. Det finns dock rikligt med forskning som talar för att, i de olika preparaten ingående antioxidanterna, sannolikt både kan minska risken att utveckla sjukdomen och bromsa upp utvecklingen av befintlig sjukdom.

Innehållet i de olika preparaten varierar, men de viktiga ämnena lutein, lykopen, naturligt vitamin E, vitamin C, selen, zink och koppar finns i de flesta. För alla dessa komponenter finns forskning som visar på positiva effekter på gula fläcken. Lutein har bland annat den effekten att den absorberar farligt blått och ultraviolett ljus. Lykopen är en mycket viktig antioxidant och är ett av de få ämnen som kan neutralisera skadligt så kallat singlettsyre. Vitamin C tas upp särskilt starkt från tarmen. Forskning har visat att inflammation sannolikt spelar en viktig roll vid uppkomst av sjukdomen. Ett modernt mått på inflammation i kroppen är C-reaktivt protein (CRP). Bland annat forskare vid Karolinska institutet har visat att CRP i regel är förhöjt vid gula fläcken-sjukan. I en mycket aktuell studie visades att tillförsel av 500 mg vitamin C sänkte halten av CRP med hela 24 procent. I de flesta antioxidantpreparat finns vitamin E i form av alfa-tokoferol. Det finns nu en hel del forskningsstöd för att den naturliga blandningen av vitamin E, eller gamma-tokoferol, har en bättre effekt än alfa-tokoferol.

Ögonläkarnas kunskap och intresse för antioxidanter, och omega 3-fettsyror, varierar starkt. Det finns en rad ögonläkare som anser att förebyggande och behandling med antioxidanter och fiskolja i många fall är bättre än vad skolmedicinen kan erbjuda. Och jag känner till flera ögonläkare som skriver lappar med förslag på vad den drabbade bör köpa i hälsofackhandeln. Andra ögonläkare har ännu inte satt sig in i den alternativa behandlingen. Åter andra är allmänt skeptiska till det mesta som har med alternativmedicin att göra. Jag upplever dock personligen att utvecklingen går i rätt riktning – fast långsamt.

Med vänlig hälsning

Olle Haglund